Update Polish translations (#626)

Corrected and added new translation.
This commit is contained in:
Valdnet 2019-03-04 10:46:36 +01:00 committed by Synced Synapse
parent 04d1e1f09a
commit 5c61743b59
1 changed files with 153 additions and 110 deletions

View File

@ -20,32 +20,40 @@
<string name="settings">Ustawienia</string>
<string name="action_options">Opcje</string>
<string name="loading">Wczytuję…</string>
<string name="loading">Ładuję…</string>
<!-- Navigation drawer tips -->
<string name="navigation_drawer_open">Otwórz pasek nawigacji</string>
<string name="navigation_drawer_close">Zamknij pasek nawigacji</string>
<string name="navigation_drawer_open">Otwórz pasek nawigacji</string>
<string name="navigation_drawer_close">Zamknij pasek nawigacji</string>
<string name="xbmc_media_center">Odtwarzacz</string>
<string name="home">Początek</string>
<string name="movies">Filmy</string>
<string name="tv_shows">Seriale</string>
<string name="music">Muzyka</string>
<string name="pictures">Zdjęcia</string>
<string name="xbmc_media_center">Odtwarzacz</string>
<string name="home">Początek</string>
<string name="movies">Filmy</string>
<string name="tv_shows">Seriale</string>
<string name="music">Muzyka</string>
<string name="pictures">Zdjęcia</string>
<string name="addons">Dodatki</string>
<string name="files">Pliki</string>
<string name="video">Wideo</string>
<string name="video">Film</string>
<string name="videos">Filmy</string>
<string name="media">Multimedia</string>
<string name="window">Okno</string>
<string name="script">Scenariusz</string>
<string name="unknown">Nieznany</string>
<string name="file_browser">Przeglądarka plików</string>
<string name="pvr">PVR</string>
<string name="favourites">Ulubione</string>
<string name="weather">Pogoda</string>
<string name="system">System</string>
<string name="no_xbmc_configured">Żaden Odtwarzacz nie jest skonfigurowany</string>
<string name="add_xbmc">Dodaj Odtwarzacz</string>
<string name="no_xbmc_configured">Brak skonfigurowanego odtwarzacza</string>
<string name="add_xbmc">Dodaj odtwarzacz</string>
<string name="xbmc_quit">Zamykam Odtwarzacz.</string>
<string name="wol_sent">Wysłano żądanie pobudki (WoL) do Odtwarzacza.</string>
<string name="xbmc_quit">Zamykanie odtwarzacza.</string>
<string name="wol_sent">Wysłano żądanie o połączenie do odtwarzacza</string>
<string name="power">Zasilanie</string>
<string name="quit">Wyjdź</string>
<string name="power">Wybudź</string>
<string name="quit">Zamknij</string>
<string name="suspend">Uśpij</string>
<string name="reboot">Zrestartuj</string>
<string name="shutdown">Wyłącz</string>
@ -55,84 +63,80 @@
<string name="text_to_send">Tekst do wysłania</string>
<string name="finish_after_send">Zakończ po wysłaniu</string>
<string name="library_actions">Zarządzaj Biblioteką</string>
<string name="clean_video_library">Oczyść bibliotekę wideo</string>
<string name="clean_audio_library">Oczyść bibliotekę audio</string>
<string name="update_video_library">Uaktualnij bibliotekę wideo</string>
<string name="update_audio_library">Uaktualnij bibliotekę audio</string>
<string name="library_actions">Zarządzaj biblioteką</string>
<string name="clean_video_library">Wyczyść bibliotekę wideo</string>
<string name="clean_audio_library">Wyczyść bibliotekę audio</string>
<string name="update_video_library">Zaktualizuj bibliotekę wideo</string>
<string name="update_audio_library">Zaktualizuj bibliotekę audio</string>
<string name="toggle_fullscreen">Tryb pełnoekranowy</string>
<string name="connected_to">Podłączony do %1$s</string>
<string name="connected_to">Połączony z %1$s</string>
<string name="connecting">Łączę…</string>
<string name="connecting_to">Łączę z %1$s (%2$s)</string>
<string name="connecting_to">Łączę z %1$s (%2$s)...</string>
<!-- String used in add host wizard -->
<string name="wizard_welcome">Witaj</string>
<string name="wizard_welcome_message"><![CDATA[
Zacznijmy od dodania Odtwarzacza. Upewnij się, że Twoja instalacja Kodi/XBMC działa, jest poprawnie skonfigurowana oraz znajduje się w tej samej sieci.<br/><br/>
Więcej na temat konfiguracji przeczytasz <a href="http://syncedsynapse.com/kore/kore-faq/>tutaj</a>.<br/><br/>
Jeśli będziesz gotów, wciśnij <b></i>Dalej</i></b>.
Zacznij od dodania Odtwarzacza. Upewnij się, że Twoja instalacja Kodi/XBMC działa, jest poprawnie skonfigurowana oraz znajduje się w tej samej sieci.<br/><br/>
Więcej na temat konfiguracji przeczytasz <a href=\"http://syncedsynapse.com/kore/kore-faq/></a>tutaj.<br/><br/>
Kiedy będziesz gotowy, naciśnij <b><i>Dalej</i></b>.
]]></string>
<string name="wizard_search_message"><![CDATA[
Poszukuję Odtwarzaczy w sieci lokalnej…<br/>
Wyszukiwanie odtwarzaczy w sieci lokalnej…<br/>
]]></string>
<string name="wizard_search_no_host_found"><![CDATA[
Nie znaleziono żadnych Odtwarzaczy w sieci.<br/>Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji, odwiedź <a href="http://syncedsynapse.com/kore/kore-faq/>here</a>.<br/><br/>
Dotknij <i>Wyszukaj</i>, aby wyszukać ponownie, lub <i>Dalej</i> aby przejść do ręczniej konfifuracji.
Nie znaleziono żadnych odtwarzaczy w sieci.<br/>Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji, wej<a href=\"http://syncedsynapse.com/kore/kore-faq/>tutaj</a>.<br/><br/>
Kliknij <i>Wyszukaj</i>, aby wyszukać ponownie lub <i>Dalej</i>, aby przejść do ręcznej konfiguracji..
]]></string>
<string name="wizard_search_no_network_connection"><![CDATA[
Nawiąż proszę połączenie sieciowe przed wyszukiwaniem Odtwarzaczy.<br/>
Przed wyszukiwaniem odtwarzaczy włącz połączenie sieciowe.<br/>
]]></string>
<string name="wizard_search_host_found"><![CDATA[
W Twojej sieci wykryto następujące Odtwarzacze.<br/><br/>Zaznacz jakiś do dodania, lub naciśnij <i>Dalej</i> aby dodać ręcznie.
W sieci wykryto następujące odtwarzacze.<br/><br/>Wybierz jeden, aby dodać lub naciśnij <i>Dalej</i>, aby dodać ręcznie.
]]></string>
<string name="no_network_connection">Brak połączenia z siecią</string>
<string name="searching">Szukam…</string>
<string name="no_xbmc_found">Nie znaleziono żadnych Odtwarzaczy.</string>
<string name="xbmc_found">Znaleziono Odtwarzacz.</string>
<string name="no_xbmc_found">Nie znaleziono żadnych odtwarzaczy.</string>
<string name="xbmc_found">Znaleziono odtwarzacz</string>
<string name="wizard_manual_configuration">Ręczna konfiguracja</string>
<string name="wizard_manual_configuration_message">Wprowadź konfigurację Odtwarzacza:</string>
<string name="wizard_manual_configuration_message_advanced">Zaawansowane (pozostaw puste dla wartości domyślnych)</string>
<string name="wizard_xbmc_name">Nazwa Odtwarzacza</string>
<string name="wizard_manual_configuration_message">Wprowadź konfigurację odtwarzacza:</string>
<string name="wizard_manual_configuration_message_advanced">Zaawansowana konfiguracja (pozostaw puste dla domyślnych)</string>
<string name="wizard_xbmc_name">Nazwa odtwarzacza</string>
<string name="wizard_xbmc_ip">Adres</string>
<string name="wizard_xbmc_port">Port</string>
<string name="wizard_xbmc_username">Użytkownik</string>
<string name="wizard_xbmc_username">Nazwa użytkownika</string>
<string name="wizard_xbmc_password">Hasło</string>
<string name="wizard_xbmc_tcp_port">Port TCP (9090)</string>
<string name="wizard_xbmc_tcp_port">TCP port (9090)</string>
<string name="wizard_xbmc_mac_address">Adres MAC</string>
<string name="wizard_xbmc_wol_port">Port WoL (9)</string>
<string name="wizard_xbmc_use_tcp">Używaj TCP</string>
<string name="wizard_xbmc_event_server_port">Port ES (9777)</string>
<string name="wizard_xbmc_use_event_server">Użyj EventServer</string>
<string name="wizard_no_name_specified">Wpisz nazwę dla tego Odtwarzacza w celu łatwiejszej identyfikacji.</string>
<string name="wizard_no_name_specified">Wprowadź nazwę dla odtwarzacza, aby go później zidentyfikować.</string>
<string name="wizard_no_address_specified">Wprowadź adres odtwarzacza, aby go zlokalizować.</string>
<string name="wizard_invalid_http_port_specified">Wprowadź poprawny port HTTP dla odtwarzacza.</string>
<string name="wizard_invalid_tcp_port_specified">Wprowadź poprawny port TCP dla odtwarzacza.</string>
<string name="wizard_invalid_es_port_specified">Wprowadź poprawny port EventServer dla odtwarzacza.</string>
<string name="wizard_no_address_specified">Wprowadź adres urządzenia w celu nawiązania połączenia.</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_title">Łączę z %1$s...</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_message">Czekaj, łącze się z odtwarzaczem...</string>
<string name="wizard_invalid_http_port_specified">Wprowadź działający port HTTP dla tego Odtwarzacza.</string>
<string name="wizard_invalid_tcp_port_specified">Wprowadź działający port TCP dla tego Odtwarzacza.</string>
<string name="wizard_invalid_es_port_specified">Wprowadź działający port EventServer dla tego Odtwarzacza.</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_title">Łączę z %1$s…</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_message">Zaczekaj proszę, nawiązuję połączenie z Odtwarzaczem…</string>
<string name="wizard_empty_authentication">Kodi/XBMC wymaga autoryzacji.\nWprowadź proszę nazwę użytkownika oraz hasło.</string>
<string name="wizard_incorrect_authentication">Błędny użytkownik lub hasło.\nSprawdź proszę dane logowania.</string>
<string name="wizard_empty_authentication">Kodi/XBMC wymaga uwierzytelnienia.\nPodaj nazwę użytkownika i hasło.</string>
<string name="wizard_incorrect_authentication">Zła nazwa użytkownika lub hasło.\nProszę sprawdzić dane logowania.</string>
<string name="wizard_success_connecting">Połączony z Kodi/XBMC.</string>
<string name="wizard_error_connecting">Nie można połączyć się z Kodi/XBMC.\nSprawdź swoją konfigurację.</string>
<string name="wizard_error_connecting">Nie można połączyć się z Kodi/XBMC.\nSprawdź konfigurację.</string>
<string name="wizard_done">Gotowe!</string>
<string name="wizard_done_message"><![CDATA[
Twój Odtwarzacz został skonfigurowany.<br/>
Możesz używać pilota do zdalnej kontroli. Twoja biblioteka jest synchronizowana i powinna być dostępna za parę chwil<br/><br/>
Naciśnij <b><i>Zakończ</i></b> aby zacząć używać zdalnego sterowania.
Odtwarzacz został skonfigurowany.<br/>
Możesz teraz używać pilota do zdalnej kontroli. Twoja biblioteka jest zsynchronizowana i powinna być dostępna za chwilę.<br/><br/>
Naciśnij <b><i>Zakończ</i></b>, aby rozpocząć korzystanie z pilota.
]]></string>
<string name="wizard_zeroconf_no_host_address">Nie mogę ustalić adresu tego Odtwarzacza!</string>
<string name="wizard_zeroconf_cant_connect_no_host_address">Nie można połączyć się z tym Odtwarzaczem, ponieważ jego adres nie jest widoczny.</string>
<string name="wizard_zeroconf_no_host_address">Nie można uzyskać adresu odtwarzacza!</string>
<string name="wizard_zeroconf_cant_connect_no_host_address">Nie można połączyć się z odtwarzaczem, ponieważ jego adres jest nie widoczny.</string>
<string name="play">Odtwórz</string>
<string name="pause">Pauza</string>
@ -150,15 +154,15 @@
<string name="no_audiostream">Brak ścieżek audio</string>
<string name="download_subtitle">Pobierz napisy</string>
<string name="none">Brak</string>
<string name="audio_sync">Audio sync</string>
<string name="subtitle_sync">Napisy sync</string>
<string name="audio_sync">Synchronizuj dźwięk</string>
<string name="subtitle_sync">Synchronizuj napisy</string>
<string name="left">Lewo</string>
<string name="right">Prawo</string>
<string name="up">Góra</string>
<string name="down">Dół</string>
<string name="select">Wybierz</string>
<string name="info">Info</string>
<string name="info">Informacje</string>
<string name="codec_info">Kodek</string>
<string name="context">Kontekst</string>
<string name="osd">Menu</string>
@ -172,16 +176,16 @@
<string name="remove">Usuń</string>
<string name="edit">Edytuj</string>
<string name="wake_up">Obudź</string>
<string name="edit_xbmc">Edytuj Odtwarzacz</string>
<string name="delete_xbmc">Usuń Odtwarzacz</string>
<string name="delete_xbmc_confirm">Czy na pewno chciałbyś usunąć ten Odtwarzacz?</string>
<string name="wake_up">Wybudź</string>
<string name="edit_xbmc">Edytuj odtwarzacz</string>
<string name="delete_xbmc">Usuń odtwarzacz</string>
<string name="delete_xbmc_confirm">Czy na pewno chcesz usunąć ten odtwarzacz?</string>
<string name="queue_file">Kolejkuj</string>
<string name="play_file">Odtwórz</string>
<string name="play_from_here">Odtwórz z tego miejsca</string>
<string name="connecting_to_xbmc">Łączę…</string>
<string name="unable_to_connect_to_xbmc">Nie mogę połączyć się z Odtwarzaczem</string>
<string name="unable_to_connect_to_xbmc">Nie mogę połączyć się z odtwarzaczem</string>
<string name="connected_to_xbmc">Połączony</string>
<string name="xbmc_available">Dostępny</string>
<string name="xbmc_unavailable">Niedostępny</string>
@ -198,7 +202,8 @@
<string name="season_number">Sezon %1$02d</string>
<string name="episode_number">%1$d</string>
<string name="votes">%1$s głosów</string>
<string name="votes">%1$sgłosów </string>
<string name="max_rating">/%1$s</string>
<string name="max_rating_video">/10</string>
<string name="max_rating_music">/5</string>
@ -209,16 +214,17 @@
<string name="error_getting_properties">Nie można pobrać opcji Kodi/XBMC.\nKod błędu:
%1$s.</string>
<string name="error_executing_subtitles">Nie można aktywować dodatku napisów.\nKod błędu: %1$s.</string>
<string name="error_getting_addon_info">Nie można wyświetlić informacji o Dodatku.\nKod błędu:
<string name="error_getting_addon_info">Nie można wyświetlić informacji o dodatku.\nKod błędu:
%1$s.</string>
<string name="error_getting_source_info">Nie mogę ustalić źródła.\nKod błędu:
<string name="error_getting_source_info">Nie można przeglądać plików.\nKod błędu:
%1$s.</string>
<string name="error_play_media_file">Nie można odtworzyć pliku.\nKod błędu:
<string name="error_play_media_file">Nie można odtworzyć pliku multimedialnego.\nKod błędu:
%1$s.</string>
<string name="error_queue_media_file">Nie można zakolejkować pliku.\nKod błędu:
<string name="error_queue_media_file">Nie można umieścić w kolejce pliku multimedialnego.\nKod błędu:
%1$s.</string>
<string name="error_get_active_player">Błąd podczas wybierania domyślnego odtwarzacza.\nKod błędu:
<string name="error_get_active_player">Błąd podczas wybierania domyślnego odtwarzacza.\nKod błędu:
%1$s.</string>
<string name="error_share_video">Nie można udostępnić filmu do Kodi/XBMC.</string>
<string name="directors">Reżyserzy:</string>
<string name="studio">Studio:</string>
@ -246,6 +252,7 @@
<string name="no_music_videos_found_refresh">Brak teledysków\n\nPrzesuń w dół, aby odświeżyć</string>
<string name="no_channel_groups_found_refresh">Brak grup kanałów.\n\nPrzesuń w dół, aby odświeżyć</string>
<string name="no_channels_found_refresh">Brak kanałów.\n\nPrzesuń w dół, aby odświeżyć</string>
<string name="no_favourites_found_refresh">Brak ulubionych.\n\nPrzesuń w dół, aby odświeżyć</string>
<string name="no_recordings_found_refresh">Brak nagrań.\n\nPrzesuń w dół, aby odświeżyć</string>
<string name="no_broadcasts_found_refresh">Brak audycji.\n\nPrzesuń w dół, aby odświeżyć</string>
<string name="pull_to_refresh">Pociągnij, aby odświeżyć</string>
@ -275,18 +282,26 @@
<string name="confirm_movie_download">Czy na pewno chcesz pobrać ten film?\nFilm będzie pobierany w tle, a to może zająć trochę czasu…</string>
<string name="confirm_episode_download">Czy na pewno chcesz pobrać ten odcinek?\nOdcinek będzie pobierany w tle, a to może zająć trochę czasu…</string>
<string name="confirm_album_download">Czy na pewno chcesz pobrać ten album?\nAlbum będzie pobierany w tle, a to może zająć trochę czasu…</string>
<string name="confirm_artist_download">Czy na pewno chcesz pobrać wszystkie albumy?\nAlbumy będą pobierane w tle, a to może zająć trochę czasu…</string>
<string name="confirm_songs_download">Czy na pewno chcesz pobrać %1$d utwory?\nUtwory będą pobierane w tle, a to może zająć trochę czasu…</string>
<string name="download_file_exists">Taki plik istnieje.\nChcesz go nadpisać, czy nadać nową nazwę?</string>
<string name="download_dir_exists">Katalog pobrania już istnieje.\nJeśli wystąpią duplikaty nazwy - chciałbyś nadpisać pliki, czy zmienić im nazwę?</string>
<string name="download_dir_exists">Katalog pobrania już istnieje.\nJeśli jakieś pliki mają taką samą nazwę, czy chcesz je zastąpić, czy pobrać z nową nazwą?</string>
<string name="download_files_exists">Jeden lub więcej plików już istnieje.\nJeśli jakieś pliki mają taką samą nazwę, czy chcesz je zastąpić, czy pobrać z nową nazwą?</string>
<string name="overwrite">Nadpisz</string>
<string name="download_with_new_name">Nowa nazwa</string>
<string name="download_file_description">Pobrano z Odtwarzacza</string>
<string name="download_file_description">Pobrano z odtwarzacza</string>
<string name="num_episodes">%1$d odcinków | %2$d nieobejrzanych</string>
<string name="premiered">Premiera: %1$s</string>
<string name="tvshow_overview">Przegląd</string>
<string name="tvshow_episodes">Odcinki</string>
<string name="tvshow_seasons">Sezony</string>
<string name="tvshow_next_episode">Kolejne odcinki</string>
<string name="addon_overview">Przegląd</string>
<string name="addon_content">Zawartość</string>
<string name="artists">Wykonawcy</string>
<string name="albums">Albumy</string>
@ -294,64 +309,85 @@
<string name="music_videos">Teledyski</string>
<string name="no_files_to_download">Brak plików do pobrania.</string>
<string name="error_getting_file_information">Nie można było pobrać informacji w celu pobrania %1$s.</string>
<string name="error_getting_file_information">Nie można pobrać informacji do pobrania pliku %1$s.</string>
<string name="author">Autor:</string>
<string name="version">Wersja:</string>
<string name="enable_disable">Włącz/Wyłącz dodatek</string>
<string name="addon_enabled">Dodatek włączony</string>
<string name="addon_disabled">Dodatek wyłączony</string>
<string name="pin_unpin">Przypnij/Odepnij dodatek</string>
<string name="addon_pinned">Dodatek przypięty</string>
<string name="addon_unpinned">Dodatek odpięty</string>
<!-- Filters on list menus -->
<string name="hide_watched">Ukryj obejrzane</string>
<string name="hide_disabled">Ukryj wyłączone</string>
<string name="sort_order">Sortuj</string>
<string name="sort_by_name">Po nazwach</string>
<string name="sort_by_year">Po roku</string>
<string name="sort_by_rating">Po ocenach</string>
<string name="sort_by_length">Po długości</string>
<string name="sort_by_date_added">Po dacie dodania</string>
<string name="sort_by_last_played">Po ostatnio odtwarzanych</string>
<string name="ignore_prefixes">Ignoruj prefiksy</string>
<string name="show_watched_status">Pokaż status oglądania</string>
<string name="show_rating">Pokaż ocenę</string>
<!-- Preferences strings -->
<string name="application">Aplikacja</string>
<string name="theme">Motyw</string>
<string name="theme_night">Noc</string>
<string name="theme_day">Dzień</string>
<string name="theme_mist">Mgła</string>
<string name="theme_solarized">Prześwietlony</string>
<string name="theme_solarized_dark">Ciemny prześwietlony</string>
<string name="switch_to_remote">Przełącz do zdalnego sterowania po uruchomieniu odtwarzania</string>
<string name="keep_remote_above_lockscreen">Pilot nad blokadą ekranu</string>
<string name="pref_keep_screen_on">Nie wyłączaj ekranu podczas używania pilota</string>
<string name="show_notification">Pokaż powiadomienie podczas odtwarzania</string>
<string name="show_now_playing_panel">Pokaż panel odtwarzania podczas odtwarzania</string>
<string name="show_now_playing_panel_summary">Wyświetla rozwijany panel u dołu ekranu podczas odtwarzania multimediów</string>
<string name="notification_seek_jump">Użyj kroków do szukania</string>
<string name="notification_seek_jump_speed">Zmienia prędkość odtwarzania podczas wyszukiwania z powiadomienia</string>
<string name="notification_seek_jump_step">Użyj kroków pomijania podczas wyszukiwania z powiadomienia</string>
<string name="pause_during_calls">Zatrzymaj odtwarzanie podczas rozmowy</string>
<string name="use_hardware_volume_keys">Używaj klawiszy głośności do regulacji głośności</string>
<string name="vibrate_on_remote">Wibruj po naciśnięciu klawiszy pilota</string>
<string name="remote_bar_items">Dolny pasek skrótów</string>
<string name="nav_drawer_items">Boczne skróty</string>
<string name="about">O …</string>
<string name="about">O Aplikacji</string>
<string name="about_desc"><![CDATA[
\u00A9 2018 XBMC Foundation<br><br>
Proszę, oceń nas na <b><a href="market://details?id=org.xbmc.kore">Google Play</a></b><br><br>
Proszę, oceń nas na <b><a href=\"market://details?id=org.xbmc.kore\">Google Play</a></b><br><br>
Jeśli potrzebujesz pomocy, odwiedź nasze <b><a href="http://forum.kodi.tv/forumdisplay.php?fid=129">forum</a></b>
Jeśli potrzebujesz pomocy, odwiedź nasze <b><a href=\"http://forum.kodi.tv/forumdisplay.php?fid=129\">forum</a></b>
]]></string>
<!--&lt;!&ndash; Zaproszenie na kawę &ndash;&gt;-->
<!--<string name="buy_me_coffee">Postaw mi kawę</string>-->
<!--<string name="expresso_please">Espresso, proszę. Dzięki!</string>-->
<!--<string name="thanks_for_coffe">Dzięki za kawę!</string>-->
<!--<string name="remove_coffee_message">Dotknij, aby ukryć ten komunikat</string>-->
<!--<string name="buy_coffee_to_unlock_themes">Kup więcej kawy, aby odblokować więcej motywów</string>-->
<!--&lt;!&ndash; String for coffee &ndash;&gt;-->
<!--<string name="buy_me_coffee">Buy me a coffee</string>-->
<!--<string name="expresso_please">Espresso, please. Thanks!</string>-->
<!--<string name="thanks_for_coffe">Thanks for the coffee!</string>-->
<!--<string name="remove_coffee_message">Tap to hide this setting</string>-->
<!--<string name="buy_coffee_to_unlock_themes">Please buy me a coffee to unlock more themes</string>-->
<!--<string name="error_setting_up_billing">Błąd podczas łączenia z Zakupami Google Play:\n%s</string>-->
<!--<string name="error_querying_inventory">Błąd podczas odczytywania koszyka.</string>-->
<!--<string name="error_during_purchased">Wystąpił błąd podczas zakupu.</string>-->
<!--<string name="purchase_thanks">Dzięki za wsparcie!</string>-->
<!--<string name="error_setting_up_billing">Couldn\'t setup Google Play Billing Service:\n%s</string>-->
<!--<string name="error_querying_inventory">Failed to query inventory.</string>-->
<!--<string name="error_during_purchased">An error occurred during purchase.</string>-->
<!--<string name="purchase_thanks">Thanks for your support!</string>-->
<string name="play_on_kodi">Odtwórz w Kodi</string>
<string name="pause_call_incoming_title">Połączenie przychodzące</string>
<string name="pause_call_incoming_message">Sprawdź swój telefon, ktoś dzwoni do Ciebie</string>
<string name="error_getting_pvr_info">Wystąpił błąd podczas pobierania informacji PVR: %1$s</string>
<string name="might_not_have_pvr">Wystąpił błąd podczas odczytywania listy kanałów, prawdopodobnie Twój Odtwarzacz nie posiada tunera lub jest nieskonfigurowany.\n\nGdybyś chciał usunąć ten wpis z bocznego menu, możesz zrobić to w Ustawieniach</string>
<string name="might_not_have_pvr">Wystąpił błąd podczas odczytywania listy kanałów, prawdopodobnie odtwarzacz nie posiada tunera lub jest nieskonfigurowany.\n\nGdybyś chciał usunąć ten wpis z bocznego menu, możesz zrobić to w Ustawieniach.</string>
<string name="error_starting_channel">Błąd podczas przełączania kanału: %1$s</string>
<string name="error_starting_recording">Wystąpił błąd podczas startu nagrywania: %1$s</string>
<string name="error_favourites">Wystąpił błąd podczas pobierania ulubionych z opisem: %1$s</string>
<string name="error_starting_recording">%1$sWystąpił błąd podczas startu nagrywania: </string>
<string name="error_starting_to_record">Wystąpił błąd podczas nagrywania: %1$s</string>
<string name="channel_switching">Przełączam na kanał %1$s</string>
<string name="starting_recording">Uruchamiam nagrywanie %1$s</string>
@ -365,27 +401,34 @@
<string name="record">Nagraj</string>
<string name="pvr_epg">Przewodnik</string>
<string name="addon_content">Zawartość</string>
<string name="addon_overview">Przegląd</string>
<string name="addon_pinned">Dodatek przypięty</string>
<string name="addon_unpinned">Dodatek odpięty</string>
<string name="cannot_move_playing_item">Nie można przenieść aktualnie odtwarzanego/zatrzymanego pliku</string>
<string name="confirm_artist_download">Czy na pewno chcesz pobrać wszystkie albumy?\nAlbumy będą pobierane w tle, a to może zająć trochę czasu…</string>
<string name="download_network_types_summary">Dozwolone typy sieci do pobierania plików</string>
<string name="download_network_types_title">Dozwolone typy sieci</string>
<string name="error_share_video">Nie można udostępnić filmu do Kodi/XBMC. </string>
<string name="keep_remote_above_lockscreen">Pilot nad blokadą ekranu</string>
<string name="no_connection_type_selected">Nie ustawiono typu połączenia</string>
<string name="pause_call_incoming_message">Sprawdź swój telefon, ktoś dzwoni do Ciebie</string>
<string name="pause_call_incoming_title">Połączenie przychodzące</string>
<string name="pause_during_calls">Zatrzymaj odtwarzanie podczas rozmowy</string>
<string name="pin_unpin">Przypnij/Odepnij Dodatek</string>
<string name="read_phone_state_permission_denied">Odmowa dostępu. Nie będzie można zatrzymać odtwarzania podczas rozmowy.</string>
<string name="unable_to_move_item">Nie można przenieść pozycji</string>
<string name="unable_to_play_favourite_item">Nie można odtworzyć ulubionej pozycji. Nieobsługiwany typ pliku</string>
<string name="cannot_move_playing_item">Nie można przenieść aktualnie odtwarzanej/zatrzymanej pozycji</string>
<string name="no_connection_type_selected">W ustawieniach nie wybrano typu połączenia</string>
<string name="single_column">Pojedyncza kolumna</string>
<string name="songs">Dźwięki</string>
<string name="unable_to_move_item">Nie można przenieść pliku</string>
<string name="write_storage_permission_denied">Odmowa dostępu. Nie będzie można pobierać plików.</string>
<string name="multi_column">Wiele kolumn</string>
<string name="pref_keep_screen_on">Nie wyłączaj ekranu podczas używania pilota</string>
<string name="download_network_types_title">Ogranicz pobieranie plików multimedialnych</string>
<string name="download_network_types_summary">Wybierz typy sieci, w których dozwolone jest pobieranie plików multimedialnych</string>
<string name="songs">Utwory</string>
<string name="read_phone_state_permission_denied">Odmowa dostępu. Nie będzie można zatrzymać odtwarzania podczas rozmowy.</string>
<string name="write_storage_permission_denied">Odmowa dostępu. Nie będzie można pobierać plików.</string>
<string name="no_songs_to_download">Brak utworów do pobrania</string>
<string name="by_album">Według albumu</string>
<string name="by_artist">Według wykonawcy</string>
<string name="by_artist_and_year">Według wykonawcy i roku</string>
<string name="muted">wyciszony</string>
<string name="no_item_available_to_play">Błąd: brak pozycji do odtworzenia.</string>
<string name="Refreshing_not_implemented_for_this_item">Odświeżanie nie zostało zaimplementowane dla tej pozycji</string>
<string name="no_songs_found_refresh">Nie znaleziono utworów\\n\\nPrzesuń w dół, aby odświeżyć</string>
<string name="not_implemented">Nie zaimplementowano</string>
<string name="zeroprogress">0:00</string>
<string name="toggle_expand">Rozwiń/Zwiń</string>
<string name="play_locally">Odtwarzaj lokalnie</string>
<string name="disable_local_playback_support">Wyłącz odtwarzanie na urządzeniu</string>
<string name="disable_local_playback_support_summary">Wyłącza odtwarzanie multimediów na urządzeniu przy uruchomieniu Kore.</string>
</resources>