Update Czech translation (#637)

This commit is contained in:
pavreh 2019-05-10 13:00:32 +02:00 committed by Synced Synapse
parent 53e1a62afe
commit fd7055282b
1 changed files with 143 additions and 35 deletions

View File

@ -13,29 +13,37 @@
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources>
--><resources>
<string name="app_name">Kore</string>
<string name="settings">Nastavení</string>
<string name="action_options">Možnosti</string>
<string name="loading">Načítám</string>
<string name="loading">Načítá se</string>
<!-- Navigation drawer tips -->
<string name="navigation_drawer_open">Otevřít navigační menu</string>
<string name="navigation_drawer_close">Zavřít navigační menu</string>
<string name="navigation_drawer_open">Otevřít navigační menu</string>
<string name="navigation_drawer_close">Zavřít navigační menu</string>
<string name="xbmc_media_center">Multimediální centrum</string>
<string name="home">Domů</string>
<string name="movies">Filmy</string>
<string name="tv_shows">TV Show</string>
<string name="music">Hudba</string>
<string name="pictures">Obrázky</string>
<string name="xbmc_media_center">Multimediální centrum</string>
<string name="home">Domů</string>
<string name="movies">Filmy</string>
<string name="tv_shows">Seriály</string>
<string name="music">Hudba</string>
<string name="pictures">Obrázky</string>
<string name="addons">Doplňky</string>
<string name="files">Soubory</string>
<string name="video">Video</string>
<string name="videos">Videa</string>
<string name="media">Media</string>
<string name="window">Window</string>
<string name="script">Script</string>
<string name="unknown">Unknown</string>
<string name="file_browser">Průzkumník souborů</string>
<string name="pvr">PVR</string>
<string name="favourites">Oblíbené</string>
<string name="weather">Počasí</string>
<string name="system">Systém</string>
<string name="no_xbmc_configured">Žádné multimediální centrum nenakonfigurováno</string>
<string name="add_xbmc">Přidat multimediální centrum</string>
@ -63,8 +71,8 @@
<string name="toggle_fullscreen">Režim celé obrazovky</string>
<string name="connected_to">Připojeno k %1$s</string>
<string name="connecting">Připojuji</string>
<string name="connecting_to">Připojuji k %1$s (%2$s)…</string>
<string name="connecting">Připojuje se</string>
<string name="connecting_to">Připojuje se k %1$s (%2$s)…</string>
<!-- String used in add host wizard -->
<string name="wizard_welcome">Vítejte</string>
@ -74,16 +82,20 @@
Pokud jste připraveni, stiskněte <b><i>Dále</i></b>.
]]></string>
<string name="wizard_search_message"><![CDATA[
Vyhledávám multimediální centra v síti…<br/>
Vyhledávají se multimediální centra v místní síti…<br/>
]]></string>
<string name="wizard_search_no_host_found"><![CDATA[
Žádné multimediální centrum nenalezeno.<br/>Nápovědu ke konfiguraci naleznete <a href="http://syncedsynapse.com/kore/kore-faq/>zde</a>.<br/><br/>
Stiskněte <i>Vyhledat</i> pro opětovné hledání nebo <i>Dále</i> pro manuální nastavení.
]]></string>
<string name="wizard_search_no_network_connection"><![CDATA[
Povolte prosím síťové připojení předtím, než se začnou hledat multimediální centra.<br/>
]]></string>
<string name="wizard_search_host_found"><![CDATA[
Byla nalezena tato multimediální centra.<br/><br/>Vyberte jedno z nich nebo stiskněte <i>Dále</i> pro manuální přidání dalšího.
]]></string>
<string name="searching">Vyhledávám…</string>
<string name="no_network_connection">Žádné připojení k síti</string>
<string name="searching">Vyhledává se…</string>
<string name="no_xbmc_found">Multimediální centrum nenalezeno</string>
<string name="xbmc_found">Multimediální centrum nalezeno</string>
<string name="wizard_manual_configuration">Manualní konfigurace</string>
@ -95,16 +107,19 @@
<string name="wizard_xbmc_username">Uživatel</string>
<string name="wizard_xbmc_password">Heslo</string>
<string name="wizard_xbmc_tcp_port">TCP port (9090)</string>
<string name="wizard_xbmc_mac_address">MAC addresa</string>
<string name="wizard_xbmc_mac_address">MAC adresa</string>
<string name="wizard_xbmc_wol_port">WoL port (9)</string>
<string name="wizard_xbmc_use_tcp">Použít TCP</string>
<string name="wizard_xbmc_event_server_port">ES port (9777)</string>
<string name="wizard_xbmc_use_event_server">Use EventServer</string>
<string name="wizard_no_name_specified">Prosím pojmenujte toto multimediální centrum pro snadnou identifikaci v budoucnu.</string>
<string name="wizard_no_address_specified">Prosím zadejte adresu multimediálního centra.</string>
<string name="wizard_invalid_http_port_specified">Prosím zadejte platný HTTP port pro toto multimediální centrum.</string>
<string name="wizard_invalid_tcp_port_specified">Prosím zadejte platný TCP port pro toto multimediální centrum.</string>
<string name="wizard_invalid_es_port_specified">Please specify a valid EventServer port for this media center.</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_title">Připojuji k %1$s…</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_title">Připojuje se k %1$s…</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_message">Prosím vyčkejte na připojení k vašemu multimediálnímu centru…</string>
<string name="wizard_empty_authentication">Kodi/XBMC vyžaduje přihlášení.\nProsím zadejte uživatelské jméno a heslo.</string>
@ -119,8 +134,8 @@
Stiskněte <b><i>Dokončit</i></b> a začněte používat toto dálkové ovládání.
]]></string>
<string name="wizard_zeroconf_no_host_address">Nemohu získat adresu tohoto multimediálního centra!</string>
<string name="wizard_zeroconf_cant_connect_no_host_address">Nemohu se připojit k tomuto multimediálnímu centru, neboť jsem nenalezl jeho adresu.</string>
<string name="wizard_zeroconf_no_host_address">Nelze získat adresu tohoto multimediálního centra!</string>
<string name="wizard_zeroconf_cant_connect_no_host_address">Nelze se připojit k tomuto multimediálnímu centru, protože nebylo možné zjistit jeho adresu.</string>
<string name="play">Přehrát</string>
<string name="pause">Pauza</string>
@ -168,7 +183,7 @@
<string name="play_file">Přehrát</string>
<string name="play_from_here">Přehrát odtud</string>
<string name="connecting_to_xbmc">Připojuji</string>
<string name="connecting_to_xbmc">Připojuje se</string>
<string name="unable_to_connect_to_xbmc">Připojení neúspěšné</string>
<string name="connected_to_xbmc">Připojeno</string>
<string name="xbmc_available">Dostupný</string>
@ -187,32 +202,36 @@
<string name="episode_number">%1$d</string>
<string name="votes">%1$s hlasů</string>
<string name="max_rating">/%1$s</string>
<string name="max_rating_video">/10</string>
<string name="max_rating_music">/5</string>
<string name="fanart">Fanart</string>
<string name="poster">Poster</string>
<string name="poster">Plakát</string>
<string name="thumbnail">Miniatura</string>
<string name="error_getting_properties">Nemohu načíst nastavení Kodi/XBMC.\nChyba:
<string name="error_getting_properties">Nelze načíst nastavení Kodi/XBMC.\nChyba:
%1$s.</string>
<string name="error_executing_subtitles">Nemohu spustit doplněk titulků.\nChyba: %1$s.</string>
<string name="error_getting_addon_info">Nemohu načíst informace doplňku.\nChyba:
<string name="error_executing_subtitles">Nelze spustit doplněk titulků.\nChyba: %1$s.</string>
<string name="error_getting_addon_info">Nelze načíst informace doplňku.\nChyba:
%1$s.</string>
<string name="error_getting_source_info">Nemohu procházet soubory.\nChyba:
<string name="error_getting_source_info">Nelze procházet soubory.\nChyba:
%1$s.</string>
<string name="error_play_media_file">Nemohu přehrát soubor.\nChyba:
<string name="error_play_media_file">Nelze přehrát soubor.\nChyba:
%1$s.</string>
<string name="error_queue_media_file">Nemohu zařadit soubor do fronty.\nChyba:
<string name="error_queue_media_file">Nelze zařadit soubor do fronty.\nChyba:
%1$s.</string>
<string name="error_get_active_player">Nemohu aktivovat přehrávač.\nChyba:
<string name="error_get_active_player">Nelze aktivovat přehrávač.\nChyba:
%1$s.</string>
<string name="error_share_video">Couldn\'t share video to Kodi/XBMC.</string>
<string name="directors">Režie:</string>
<string name="studio">Studio:</string>
<string name="cast">Obsazení</string>
<string name="additional_cast">Další obsazení</string>
<string name="cast_list_text">%1$s as %2$s</string>
<!-- String to be used as the text on the cast grid view, when there is more actors than are shown -->
<string name="remaining_cast_count">ještě %d</string>
<string name="general_error_executing_action">Chyba provedení akce: %1$s</string>
<string name="error_getting_playlist">Chyba načtení playlistu</string>
@ -222,22 +241,30 @@
<string name="source_empty">Zdroj médií prázdný</string>
<string name="no_movies_found_refresh">Žádné filmy nenalezeny\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_tvshows_found_refresh">Žádné TV Show nenalezeny\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_tvshows_found_refresh">Žádné seriály nenalezeny\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_episodes_found">Žádné epizody nenalezeny</string>
<string name="swipe_down_to_refresh">Obnovit tahem dolů</string>
<string name="no_artists_found_refresh">Žádní umělci nenalezeni\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_albums_found_refresh">Žádná alba nenalezena\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_genres_found_refresh">Žádné žánry nenalezeny\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_addons_found_refresh">Žádné doplňky nenalezeny nebo nepřipojeny\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_music_videos_found_refresh">Žádná videa nenalezena\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_channel_groups_found_refresh">Žádné skupiny kanálů nenalezeny\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_channels_found_refresh">Žádné kanály nenalezeny\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="no_favourites_found_refresh">No favourites found.\n\nSwipe down to refresh</string>
<string name="no_recordings_found_refresh">No recordings found.\n\nSwipe down to refresh</string>
<string name="no_broadcasts_found_refresh">No broadcasts found.\n\nSwipe down to refresh</string>
<string name="pull_to_refresh">Obnovit tahem</string>
<string name="no_cast_info">No cast info to display</string>
<string name="minutes_abbrev">%1$s min</string>
<string name="minutes_abbrev2">%1$sm</string>
<string name="sync_successful">Synchronizace úspěšná</string>
<string name="error_while_syncing">Chyba synchronizace: %1$s</string>
<string name="action_search">Hledat</string>
<string name="action_search_movies">Hledat filmy</string>
<string name="action_search_tvshows">Hledat TV show</string>
<string name="action_search_tvshows">Hledat seriály</string>
<string name="action_search_albums">Hledat alba</string>
<string name="action_search_artists">Hledat umělce</string>
<string name="action_search_genres">Hledat žánry</string>
@ -254,9 +281,12 @@
<string name="confirm_movie_download">Přejete si stáhnout tento film?\nFilm bude stahován na pozadí, chvíli to potrvá.</string>
<string name="confirm_episode_download">Přejete si stáhnout tuto epizodu?\nEpizoda bude stahována na pozadí, chvíli to potrvá.</string>
<string name="confirm_album_download">Přejete si stáhnout toto album?\nAlbum bude stahováno na pozadí, chvíli to potrvá.</string>
<string name="confirm_artist_download">Přejete si stáhnout všechna alba?\nAlba budou stahována na pozadí, chvíli to potrvá.</string>
<string name="confirm_songs_download">Přejete si stáhnout %1$d skladeb?\nSkladby se budou stahovat na pozadí, chvíli to potrvá.</string>
<string name="download_file_exists">Soubor již existuje.\nPřejete si jej přepsat nebo stáhnout s jiným názvem?</string>
<string name="download_dir_exists">Složka pro stažení již existuje.\nPřejete si případné soubory se stejným názvem přepsat nebo stáhnout pod jiným názvem?</string>
<string name="download_files_exists">Jeden nebo více souborů již existuje.\nPřejete si případné soubory se stejným názvem přepsat nebo stáhnout pod jiným názvem?</string>
<string name="overwrite">Přepsat</string>
<string name="download_with_new_name">Nové jméno</string>
<string name="download_file_description">Staženo z vašeho multimediálního centra</string>
@ -266,6 +296,11 @@
<string name="tvshow_overview">Přehled</string>
<string name="tvshow_episodes">Epizody</string>
<string name="tvshow_seasons">Série</string>
<string name="tvshow_next_episode">Další epizody</string>
<string name="addon_overview">Přehled</string>
<string name="addon_content">Obsah</string>
<string name="artists">Umělci</string>
<string name="albums">Alba</string>
@ -273,37 +308,60 @@
<string name="music_videos">Videa</string>
<string name="no_files_to_download">Žádné soubory ke stažení.</string>
<string name="error_getting_file_information">Nemohu získat informace pro stažení souboru %1$s.</string>
<string name="error_getting_file_information">Nelze získat informace pro stažení souboru %1$s.</string>
<string name="author">Autor:</string>
<string name="version">Verze:</string>
<string name="enable_disable">Povolit/Zakázat doplněk</string>
<string name="addon_enabled">Doplněk povolen</string>
<string name="addon_disabled">Doplněk zakázán</string>
<string name="pin_unpin">Pin/Unpin Addon</string>
<string name="addon_pinned">Addon pinned</string>
<string name="addon_unpinned">Addon unpinned</string>
<!-- Filters on list menus -->
<string name="hide_watched">Skrýt shlédnuté</string>
<string name="hide_disabled">Skrýt zakázané</string>
<string name="sort_order">Seřadit</string>
<string name="sort_by_name">Podle jména</string>
<string name="sort_by_year">Podle roku</string>
<string name="sort_by_rating">Podle hodnocení</string>
<string name="sort_by_length">Podle délky</string>
<string name="sort_by_date_added">Podle data přidání</string>
<string name="sort_by_last_played">By last played</string>
<string name="ignore_prefixes">Ignorovat prefixy</string>
<string name="show_watched_status">Zobrazit stav přehrání</string>
<string name="show_rating">Zobrazit hodnocení</string>
<!-- Preferences strings -->
<string name="application">Aplikace</string>
<string name="theme">Motiv</string>
<string name="theme_night">Noc</string>
<string name="theme_day">Den</string>
<string name="theme_mist">Mlha</string>
<string name="theme_solarized">Solarized</string>
<string name="theme_solarized_dark">Solarized Dark</string>
<string name="switch_to_remote">Přepnout na ovladač po spuštění přehrávání</string>
<string name="show_notification">Zobrazot oznámení během přehrávání</string>
<string name="switch_to_remote">Show on media start</string>
<string name="keep_remote_above_lockscreen">Show over lockscreen</string>
<string name="pref_keep_screen_on">Zůstat vzhůru</string>
<string name="show_notification">Zobrazit oznámení během přehrávání</string>
<string name="show_now_playing_panel">Zobrazit panel probíhajícího přehrávání během přehrávání</string>
<string name="show_now_playing_panel_summary">Zobrazí přídavný panel na spodním okraji obrazovky během přehrávání médií</string>
<string name="notification_seek_jump">Use steps for seeking</string>
<string name="notification_seek_jump_speed">Change playback speed when seeking from notification</string>
<string name="notification_seek_jump_step">Use skip steps when seeking from notification</string>
<string name="pause_during_calls">Pozastavit během telefonního hovoru</string>
<string name="use_hardware_volume_keys">Použít tlačítka hlasitosti</string>
<string name="vibrate_on_remote">Vibrate on touch</string>
<string name="remote_bar_items">Zástupci na spodní liště</string>
<string name="nav_drawer_items">Zástupci v boční nabídce</string>
<string name="about">O programu</string>
<string name="about_desc"><![CDATA[
\u00A9 2018 XBMC Foundation<br><br>
Prosíme o hodnocení <b><a href="market://details?id=org.xbmc.kore">Google Play</a></b><br><br>
Žádáme o hodnocení <b><a href="market://details?id=org.xbmc.kore">Google Play</a></b><br><br>
Pokud potřebujete pomoc, navštivte <b><a href="http://forum.kodi.tv/forumdisplay.php?fid=129">forum</a></b>
]]></string>
@ -321,5 +379,55 @@
<!--<string name="purchase_thanks">Thanks for your support!</string>-->
<string name="play_on_kodi">Přehrát v Kodi</string>
<string name="pause_call_incoming_title">Příchozí hovor</string>
<string name="pause_call_incoming_message">Zkontrolujte si telefon, někdo vám volá</string>
<string name="error_getting_pvr_info">An error occurred while getting pvr info: %1$s</string>
<string name="might_not_have_pvr">An error occurred while getting channels info, probably because your media center doesn\'t have a tuner or it isn\'t configured.\n\nIf that\'s the case and you\'d like to remove this entry from the side menu, you can do it in the Settings.</string>
<string name="error_starting_channel">An error occurred starting channel playback: %1$s</string>
<string name="error_favourites">An error occurred while getting the favourites with description: %1$s</string>
<string name="error_starting_recording">An error occurred starting a recording: %1$s</string>
<string name="error_starting_to_record">An error occurred while recording: %1$s</string>
<string name="channel_switching">Switching to channel %1$s</string>
<string name="starting_recording">Starting recording %1$s</string>
<string name="refresh">Obnovit</string>
<string name="tv">TV</string>
<string name="radio">Radio</string>
<string name="recordings">Recordings</string>
<string name="tv_channels">TV Channels</string>
<string name="radio_channels">Radio Channels</string>
<string name="record">Record</string>
<string name="pvr_epg">Guide</string>
<string name="unable_to_move_item">Unable to move item</string>
<string name="unable_to_play_favourite_item">Unable to play favourite item. Unsupported Type</string>
<string name="cannot_move_playing_item">Cannot move currently playing/paused item</string>
<string name="no_connection_type_selected">No connection type selected in settings</string>
<string name="single_column">Jeden sloupec</string>
<string name="multi_column">Více sloupců</string>
<string name="download_network_types_title">Omezit stahování médií</string>
<string name="download_network_types_summary">Zvolit typy sítí, přes které bude povoleno stahovat média</string>
<string name="songs">Skladby</string>
<string name="read_phone_state_permission_denied">Permission denied. Won\'t be able to pause playback during calls.</string>
<string name="write_storage_permission_denied">Permission denied. Won\'t be able to download files.</string>
<string name="no_songs_to_download">No songs to download</string>
<string name="by_album">Podle alba</string>
<string name="by_artist">Podle umělce</string>
<string name="by_artist_and_year">Podle umělce a roku</string>
<string name="muted">muted</string>
<string name="no_item_available_to_play">Error: no item available to play.</string>
<string name="Refreshing_not_implemented_for_this_item">Refreshing not implemented for this item</string>
<string name="no_songs_found_refresh">Žádné skladby nenalezeny\n\nObnovit tahem dolů</string>
<string name="not_implemented">Not implemented</string>
<string name="zeroprogress">0:00</string>
<string name="toggle_expand">Expand/Collapse</string>
<string name="play_locally">Přehát místně</string>
<string name="disable_local_playback_support">Zakázat podporu pro místní přehrávání</string>
<string name="disable_local_playback_support_summary">Zakázat podporu pro přehrávání médií na zařízení, kde běží Kore.</string>
</resources>