Added slovak language (slovenčina) (#672)

* Create strings.xml

* Update strings.xml
master
Tibor Repček 4 years ago committed by Synced Synapse
parent 8e0176e326
commit 4ac37f3f02

@ -0,0 +1,436 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
Copyright 2015 Synced Synapse. All rights reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Translated into Slovak language by Tibor Repček (tiborepcek@gmail.com)
-->
<resources>
<string name="app_name">Kore</string>
<string name="settings">Nastavenia</string>
<string name="action_options">Možnosti</string>
<string name="loading">Načítava sa…</string>
<!-- Navigation drawer tips -->
<string name="navigation_drawer_open">Otvoriť navigačné menu</string>
<string name="navigation_drawer_close">Zavrieť navigačné menu</string>
<string name="xbmc_media_center">Multimediálne centrum</string>
<string name="home">Domov</string>
<string name="movies">Filmy</string>
<string name="tv_shows">TV šou</string>
<string name="music">Hudba</string>
<string name="pictures">Obrázky</string>
<string name="addons">Rozšírenia</string>
<string name="files">Súbory</string>
<string name="video">Video</string>
<string name="videos">Videá</string>
<string name="media">Multimédiá</string>
<string name="window">Okno</string>
<string name="script">Skript</string>
<string name="unknown">Neznáme</string>
<string name="file_browser">Prehliadač súborov</string>
<string name="pvr">PVR</string>
<string name="favourites">Obľúbené</string>
<string name="weather">Počasie</string>
<string name="system">Systém</string>
<string name="no_xbmc_configured">Multimediálne centrum nenastavené</string>
<string name="add_xbmc">Pridať multimediálne centrum</string>
<string name="xbmc_quit">Multimediálne centrum sa ukončuje.</string>
<string name="wol_sent">Signál na prebudenie multimediálneho centra odoslaný.</string>
<string name="power">Napájanie</string>
<string name="quit">Ukončiť</string>
<string name="suspend">Uspať</string>
<string name="reboot">Reštartovať</string>
<string name="shutdown">Vypnúť</string>
<string name="send">Odoslať</string>
<string name="send_text">Poslať text do multimediálneho centra</string>
<string name="text_to_send">Text na poslanie</string>
<string name="finish_after_send">Po odoslaní ukončiť</string>
<string name="library_actions">Správa knižnice</string>
<string name="clean_video_library">Zmazať knižnicu videí</string>
<string name="clean_audio_library">Zmazať knižnicu audia</string>
<string name="update_video_library">Obnoviť knižnicu videí</string>
<string name="update_audio_library">Obnoviť knižnicu audia</string>
<string name="toggle_fullscreen">Režim celej obrazovky</string>
<string name="connected_to">Pripojené k %1$s</string>
<string name="connecting">Pripája sa…</string>
<string name="connecting_to">Pripája sa k %1$s (%2$s)…</string>
<!-- String used in add host wizard -->
<string name="wizard_welcome">Vitajte</string>
<string name="wizard_welcome_message"><![CDATA[
Začnite pridaním multimediálneho centra. Uistite sa, že rozhranie Kodi/XBMC je spustené, správne nastavené a na rovnakej sieti, ako toto zariadenie.<br/><br/>
Pomoc s nastavením nájdete <a href="http://syncedsynapse.com/kore/kore-faq/">na tejto adrese</a>.<br/><br/>
Ak ste pripravený, pokračujte tlačidlom <b><i>Ďalej</i></b>.
]]></string>
<string name="wizard_search_message"><![CDATA[
Hľadajú sa multimediálne centrá vo vašej lokálnej sieti…<br/>
]]></string>
<string name="wizard_search_no_host_found"><![CDATA[
Nenašli sa multimediálne centrá vo vašej sieti.<br/>Ak potrebujete pomoc s nastavením, nájdete ju <a href="http://syncedsynapse.com/kore/kore-faq/">na tejto adrese</a>.<br/><br/>
Pokračujte tlačidlom <i>Hľadať</i>, ak chcete hľadanie opakovať, alebo tlačidlom <i>Ďalej</i> pre ručné nastavenie.
]]></string>
<string name="wizard_search_no_network_connection"><![CDATA[
Prosím, pred hľadaním multimediálnych centier povolte sieťové pripojenie.<br/>
]]></string>
<string name="wizard_search_host_found"><![CDATA[
Našli sa tieto multimediálne centrá vo vašej sieti.<br/><br/>Vyberte jedno a pridajte ho, alebo použite tlačidlo <i>Ďalej</i> na ručné pridanie iného centra.
]]></string>
<string name="no_network_connection">Žiadne pripojenie k sieti</string>
<string name="searching">Vyhľadávanie…</string>
<string name="no_xbmc_found">Nenašlo sa multimediálne centrum</string>
<string name="xbmc_found">Našlo sa multimediálne centrum</string>
<string name="wizard_manual_configuration">Ručné nastavenie</string>
<string name="wizard_manual_configuration_message">Zadajte nastavenia vášho multimediálneho centra:</string>
<string name="wizard_manual_configuration_message_advanced">Pokročilé nastavenia (ponechajte prázdne pre východzie)</string>
<string name="wizard_xbmc_name">Názov multimediálneho centra</string>
<string name="wizard_xbmc_ip">Adresa</string>
<string name="wizard_xbmc_port">Port</string>
<string name="wizard_xbmc_username">Používateľské meno</string>
<string name="wizard_xbmc_password">Heslo</string>
<string name="wizard_xbmc_tcp_port">TCP port (9090)</string>
<string name="wizard_xbmc_mac_address">MAC adresa</string>
<string name="wizard_xbmc_wol_port">WoL port (9)</string>
<string name="wizard_xbmc_use_tcp">Použiť TCP</string>
<string name="wizard_xbmc_event_server_port">ES Port (9777)</string>
<string name="wizard_xbmc_use_event_server">Použiť EventServer</string>
<string name="wizard_no_name_specified">Prosím, zadajte názov tohto multimediálneho centra, aby ste ho neskôr mohli rozoznať.</string>
<string name="wizard_no_address_specified">Prosím, zadajte adresu tohto multimediálneho centra, aby som ho mohol nájsť.</string>
<string name="wizard_invalid_http_port_specified">Prosím, zadajte platný HTTP port tohto multimediálneho centra.</string>
<string name="wizard_invalid_tcp_port_specified">Prosím, zadajte platný TCP port tohto multimediálneho centra.</string>
<string name="wizard_invalid_es_port_specified">Prosím, zadajte platný EventServer port tohto multimediálneho centra.</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_title">Pripája sa k %1$s…</string>
<string name="wizard_connecting_to_xbmc_message">Pripájam sa k vášmu multimediálnemu centru. Prosím, čakajte…</string>
<string name="wizard_empty_authentication">Kodi/XBMC vyžaduje prihlásenie.\nProsím, zadajte používateľské meno a heslo.</string>
<string name="wizard_incorrect_authentication">Nesprávne používateľské meno a/alebo heslo.\nProsím, skontrolujte vaše prihlasovacie údaje.</string>
<string name="wizard_success_connecting">Pripojený ku Kodi/XBMC.</string>
<string name="wizard_error_connecting">Nepodarilo sa pripojiť ku Kodi/XBMC.\nProsím, skontrolujte nastavenia.</string>
<string name="wizard_done">All done!</string>
<string name="wizard_done_message"><![CDATA[
Vaše multimediálne centrum je nastavené.<br/>
Môžete použiť diaľkový ovládač na jeho správu. Vaša knižnica bola synchronizovaná a bude prístupná o chvíľu.<br/><br/>
Použite tlačidlo <b><i>Dokončiť</i></b> a spravujte vaše multimediálne centrum týmto diaľkovým ovládačom.
]]></string>
<string name="wizard_zeroconf_no_host_address">Nepodarilo sa získať adresu tohto multimediálneho centra!</string>
<string name="wizard_zeroconf_cant_connect_no_host_address">Nepodarilo sa pripojiť k tomuto multimediálnemu centru, pretože nebolo možné získať jeho adresu.</string>
<string name="play">Prehrať</string>
<string name="pause">Pauza</string>
<string name="stop">Stop</string>
<string name="fast_forward">Pretočiť dopredu</string>
<string name="rewind">Pretočiť dozadu</string>
<string name="repeat">Opakovať</string>
<string name="shuffle">Náhodne</string>
<string name="volume_up">Hlasnejšie</string>
<string name="volume_down">Tichšie</string>
<string name="volume_mute">Stlmiť</string>
<string name="subtitles">Titulky</string>
<string name="audiostreams">Zvukové stopy</string>
<string name="no_audiostream">Žiadne zvukové stopy</string>
<string name="download_subtitle">Stiahnuť titulky</string>
<string name="none">Žiadne</string>
<string name="audio_sync">Synchronizovať audio</string>
<string name="subtitle_sync">Synchronizovať titulky</string>
<string name="left">Vľavo</string>
<string name="right">Vpravo</string>
<string name="up">Hore</string>
<string name="down">Dole</string>
<string name="select">Vybrať</string>
<string name="info">Info</string>
<string name="codec_info">Kodek</string>
<string name="context">Kontext</string>
<string name="osd">Menu</string>
<string name="back">Späť</string>
<string name="previous">Predošlé</string>
<string name="next">Ďalej</string>
<string name="finish">Dokončiť</string>
<string name="test_connection">Test</string>
<string name="search_again">Opakovať hľadanie</string>
<string name="remove">Odstrániť</string>
<string name="edit">Upraviť</string>
<string name="wake_up">Zobudiť</string>
<string name="edit_xbmc">Upraviť multimediálne centrum</string>
<string name="delete_xbmc">Vymazať multimediálne centrum</string>
<string name="delete_xbmc_confirm">Určite chcete vymazať toto multimediálne centrum?</string>
<string name="queue_file">Fronta</string>
<string name="play_file">Prehrať</string>
<string name="play_from_here">Prehrať odtiaľto</string>
<string name="connecting_to_xbmc">Pripája sa…</string>
<string name="unable_to_connect_to_xbmc">Nepodarilo sa pripojiť k multimediálnemu centru</string>
<string name="connected_to_xbmc">Pripojené</string>
<string name="xbmc_available">Dostupné</string>
<string name="xbmc_unavailable">Nedostupné</string>
<string name="nothing_playing">Nič sa neprehráva</string>
<!-- Main view tabs -->
<string name="now_playing">Práve sa prehráva</string>
<string name="remote">Ovládač</string>
<string name="playlist">Zoznam</string>
<string name="season_episode_abbrev">s%1$02de%2$02d</string>
<string name="season_episode">Séria %1$02d | Epizóda %2$02d</string>
<string name="season_number">Séria %1$02d</string>
<string name="episode_number">%1$d</string>
<string name="votes">Hlasov: %1$s</string>
<string name="max_rating">/%1$s</string>
<string name="max_rating_video">/10</string>
<string name="max_rating_music">/5</string>
<string name="fanart">Fanart</string>
<string name="poster">Plagát</string>
<string name="thumbnail">Miniatúra</string>
<string name="error_getting_properties">Nepodarilo sa načítať nastavenia Kodi/XBMC.\nChybové hlásenie:
%1$s.</string>
<string name="error_executing_subtitles">Nepodarilo sa spustiť rozšírenie pre titulky.\nChybové hlásenie: %1$s.</string>
<string name="error_getting_addon_info">Nepodarilo sa získať informácie o rozšírení.\nChybové hlásenie:
%1$s.</string>
<string name="error_getting_source_info">Nepodarilo sa načítať zoznam súborov.\nChybové hlásenie:
%1$s.</string>
<string name="error_play_media_file">Nepodarilo sa prehrať multimediálny súbor.\nChybové hlásenie:
%1$s.</string>
<string name="error_queue_media_file">Nepodarilo sa zaradiť súbor do fronty.\nChybové hlásenie:
%1$s.</string>
<string name="error_get_active_player">Nepodarilo sa aktivovať prehrávač.\nChybové hlásenie:
%1$s.</string>
<string name="error_share_video">Nepodarilo sa zdielať video do Kodi/XBMC.</string>
<string name="directors">Réžia:</string>
<string name="studio">Štúdio:</string>
<string name="cast">Obsadenie</string>
<string name="additional_cast">Ďalšie obsadenie</string>
<string name="cast_list_text">%1$s ako %2$s</string>
<!-- String to be used as the text on the cast grid view, when there is more actors than are shown -->
<string name="remaining_cast_count">ešte %d</string>
<string name="general_error_executing_action">Chyba pri uskutočnení akcie: %1$s</string>
<string name="error_getting_playlist">Chyba pri načítaní zoznamu</string>
<string name="error_message">Chybové hlásenie: %1$s</string>
<string name="playlist_empty">Zoznam je prázdny</string>
<string name="clear_playlist">Vyčistiť zoznam</string>
<string name="source_empty">Zdroj médií je prázdny</string>
<string name="no_movies_found_refresh">Žiadne filmy\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_tvshows_found_refresh">Žiadne TV šou\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_episodes_found">Žiadne epizódy</string>
<string name="swipe_down_to_refresh">Obnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_artists_found_refresh">Žiadni umelci\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_albums_found_refresh">Žiadne albumy\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_genres_found_refresh">Žiadne žánre\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_addons_found_refresh">Žiadne rozšírenia alebo nepripojené\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_music_videos_found_refresh">Žiadne videá\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_channel_groups_found_refresh">Žiadne skupiny kanálov\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_channels_found_refresh">Žiadne kanály.\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_favourites_found_refresh">Žiadne obľúbené\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_recordings_found_refresh">Žiadne nahrávky\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="no_broadcasts_found_refresh">Žiadne vysielania\n\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="pull_to_refresh">Obnovte potiahnutím</string>
<string name="no_cast_info">Žiadne informácie o obsadení</string>
<string name="minutes_abbrev">%1$s min</string>
<string name="minutes_abbrev2">%1$sm</string>
<string name="sync_successful">Synchronizácia úspešná</string>
<string name="error_while_syncing">Počas synchronizácie nastala chyba: %1$s</string>
<string name="action_search">Hľadať</string>
<string name="action_search_movies">Hľadať filmy</string>
<string name="action_search_tvshows">Hľadať TV šou</string>
<string name="action_search_albums">Hľadať albumy</string>
<string name="action_search_artists">Hľadať umelcov</string>
<string name="action_search_genres">Hľadať žánre</string>
<string name="action_search_music_videos">Hľadať videá</string>
<string name="add_to_playlist">Pridať do zoznamu</string>
<string name="item_added_to_playlist">Pridané do zoznamu</string>
<string name="no_suitable_playlist">Pre tento typ média nebol nájdený žiadny zoznam.</string>
<string name="imdb">IMDb</string>
<string name="seen">Počet videní</string>
<string name="download">Stiahnuť</string>
<string name="confirm_movie_download">Určite chcete stiahnuť tento film?\nFilm bude stiahnutý na pozadí, ale môže to chvíľu trvať.</string>
<string name="confirm_episode_download">Určite chcete stiahnuť túto epizódu?\nEpizóda bude stiahnutá na pozadí, ale môže to chvíľu trvať.</string>
<string name="confirm_album_download">Určite chcete stiahnuť tento album?\nAlbum bude stiahnutý na pozadí, ale môže to chvíľu trvať.</string>
<string name="confirm_artist_download">Určite chcete stiahnuť všetky albumy?\nAlbumy budú stiahnuté na pozadí, ale môže to chvíľu trvať.</string>
<string name="confirm_songs_download">Určite chcete stiahnuť počet skladieb %1$d?\nSkladby budú stiahnuté na pozadí, ale môže to chvíľu trvať.</string>
<string name="download_file_exists">Súbor už existuje.\nChcete ho prepísať alebo uložiť pod iným názvom?</string>
<string name="download_dir_exists">Priečinok pre stiahnutie už existuje.\nAk súbory majú rovnaký názov, majú sa prepísať alebo uložiť pod iným názvom?</string>
<string name="download_files_exists">Jeden alebo viacero súbor už existuje.\nAk súbory majú rovnaký názov, majú sa prepísať alebo uložiť pod iným názvom?</string>
<string name="overwrite">Prepísať</string>
<string name="download_with_new_name">Iný názov</string>
<string name="download_file_description">Stiahnuť z vášho multimediálneho centra</string>
<string name="num_episodes">Epizód: %1$d | Nevidených: %2$d</string>
<string name="premiered">Premiéra: %1$s</string>
<string name="tvshow_overview">Prehľad</string>
<string name="tvshow_episodes">Epizódy</string>
<string name="tvshow_seasons">Série</string>
<string name="tvshow_next_episode">Ďalšie epizódy</string>
<string name="addon_overview">Prehľad</string>
<string name="addon_content">Obsah</string>
<string name="artists">Umelci</string>
<string name="albums">Albumy</string>
<string name="genres">Žánre</string>
<string name="music_videos">Videá</string>
<string name="no_files_to_download">Žiadne súbory na stiahnutie.</string>
<string name="error_getting_file_information">Nepodarilo sa získať informácie o súbore na stiahnutie: %1$s.</string>
<string name="author">Autor:</string>
<string name="version">Verzia:</string>
<string name="enable_disable">Povoliť/Zakázať rozšírenie</string>
<string name="addon_enabled">Rozšírenie povolené</string>
<string name="addon_disabled">Rozšírenie zakázané</string>
<string name="pin_unpin">Pripnpť/Odopnúť rozšírenie</string>
<string name="addon_pinned">Rozšírenie pripnuté</string>
<string name="addon_unpinned">Rozšírenie odopnuté</string>
<!-- Filters on list menus -->
<string name="hide_watched">Skryť videné</string>
<string name="hide_disabled">Skryť zakázané</string>
<string name="sort_order">Zoradiť</string>
<string name="sort_by_name">podľa názvu</string>
<string name="sort_by_year">podľa roku</string>
<string name="sort_by_rating">podľa hodnotenia</string>
<string name="sort_by_length">podľa dĺžky trvania</string>
<string name="sort_by_date_added">podľa dátumu pridania</string>
<string name="sort_by_last_played">podľa naposledy prehraté</string>
<string name="ignore_prefixes">Ignorovať predpony</string>
<string name="show_watched_status">Zobraziť stav videných</string>
<string name="show_rating">Zobraziť hodnotenie</string>
<!-- Preferences strings -->
<string name="application">Aplikácia</string>
<string name="theme">Vzhľad</string>
<string name="theme_night">Noc</string>
<string name="theme_day">Deň</string>
<string name="theme_mist">Hmla</string>
<string name="theme_sunrise">Východ slnka</string>
<string name="theme_sunset">Západ slnka</string>
<string name="switch_to_remote">Zobraziť pri spustení multimédia</string>
<string name="keep_remote_above_lockscreen">Zobraziť na zamknutej obrazovke</string>
<string name="pref_keep_screen_on">Nezamknúť obrazovku</string>
<string name="show_notification">Zobrazovať upozornenia počas prehrávania</string>
<string name="show_now_playing_panel">Zobraziť panel prebiehajúceho prehrávania počas prehrávania</string>
<string name="show_now_playing_panel_summary">Zobraziť prídavný panel v dolnej časti obrazovky počas prehrávania</string>
<string name="notification_seek_jump">Použiť krokovanie pri hľadaní</string>
<string name="notification_seek_jump_speed">Zmeniť rýchlosť prehrávania, keď sa hľadá z upozornenia</string>
<string name="notification_seek_jump_step">Použiť preskakovanie krokov, keď sa hľadá z upozornenia</string>
<string name="pause_during_calls">Počas telefonovania pozastaviť</string>
<string name="use_hardware_volume_keys">Použiť tlačidlá hlasitosti zaradenia</string>
<string name="vibrate_on_remote">Pri dotyku vybrovať</string>
<string name="remote_bar_items">Zástupci na spodnom paneli</string>
<string name="nav_drawer_items">Zástupci na bočnom menu</string>
<string name="about">O aplikácii</string>
<string name="about_desc"><![CDATA[
\u00A9 2018 XBMC Foundation<br><br>
Prosím, ohodnoďte nás v obchode <b><a href="market://details?id=org.xbmc.kore">Google Play</a></b><br><br>
Ak potrebujete pomoc, skúste <b><a href="http://forum.kodi.tv/forumdisplay.php?fid=129">fórum</a></b>
]]></string>
<!--&lt;!&ndash; String for coffee &ndash;&gt;-->
<!--<string name="buy_me_coffee">Buy me a coffee</string>-->
<!--<string name="expresso_please">Espresso, please. Thanks!</string>-->
<!--<string name="thanks_for_coffe">Thanks for the coffee!</string>-->
<!--<string name="remove_coffee_message">Tap to hide this setting</string>-->
<!--<string name="buy_coffee_to_unlock_themes">Please buy me a coffee to unlock more themes</string>-->
<!--<string name="error_setting_up_billing">Couldn\'t setup Google Play Billing Service:\n%s</string>-->
<!--<string name="error_querying_inventory">Failed to query inventory.</string>-->
<!--<string name="error_during_purchased">An error occurred during purchase.</string>-->
<!--<string name="purchase_thanks">Thanks for your support!</string>-->
<string name="play_on_kodi">Prehrať v Kodi</string>
<string name="pause_call_incoming_title">Prichádzajúci hovor</string>
<string name="pause_call_incoming_message">Pozrite sa na váš telefón, niekto vám volá.</string>
<string name="error_getting_pvr_info">Počas preberania pvr informácií nastala chyba: %1$s</string>
<string name="might_not_have_pvr">Počas preberania informácií o kanáloch nastala chyba. Vaše multimediálne centrum pravdepodobne nemá tuner alebo tuner nie je nastavený\n\nAk je to tak, odoberte túto položku z bočného menu v nastaveniach.</string>
<string name="error_starting_channel">Pri prehrávaní kanála došlo k chybe: %1$s</string>
<string name="error_favourites">Počas preberania obľúbených s popisom došlo k chybe: %1$s</string>
<string name="error_starting_recording">Pri nahrávaní došlo k chybe: %1$s</string>
<string name="error_starting_to_record">Počas nahrávania došlo k chybe: %1$s</string>
<string name="channel_switching">Prepína sa na kanál %1$s</string>
<string name="starting_recording">Začína nahrávanie %1$s</string>
<string name="refresh">Obnoviť</string>
<string name="tv">TV</string>
<string name="radio">Rádio</string>
<string name="recordings">Nahrávky</string>
<string name="tv_channels">TV kanály</string>
<string name="radio_channels">Rádio kanály</string>
<string name="record">Nahrať</string>
<string name="pvr_epg">Návod</string>
<string name="unable_to_move_item">Nepodarilo sa premiestniť položku</string>
<string name="unable_to_play_favourite_item">Nepodarilo sa prehrať obľúbenú položku. Nepodporovaný typ.</string>
<string name="cannot_move_playing_item">Nie je možné premiestniť aktuálne prehrávanú/pozastavenú položku</string>
<string name="no_connection_type_selected">V nastaveniach nebol zvolený typ pripojenia</string>
<string name="single_column">Jeden stĺpec</string>
<string name="multi_column">Viacero stĺpcov</string>
<string name="download_network_types_title">Zakázať sťahovanie multimédií</string>
<string name="download_network_types_summary">Vyberte typ siete, cez ktoré bude povolené sťahovanie multimédií</string>
<string name="songs">Skladby</string>
<string name="read_phone_state_permission_denied">Povolenie zamiestnuté. Nebude možné pozastaviť prehrávanie počas telefonického hovoru.</string>
<string name="write_storage_permission_denied">Povolenie zamiestnuté. Nebude možné sťahovať súbory.</string>
<string name="no_songs_to_download">Žiadne skladby na stiahnutie</string>
<string name="by_album">Podľa albumu</string>
<string name="by_artist">Podľa umelca</string>
<string name="by_artist_and_year">Podľa umelca a roku</string>
<string name="muted">stlmené</string>
<string name="no_item_available_to_play">Chyba: žiadne položka na prehrávanie.</string>
<string name="Refreshing_not_implemented_for_this_item">Obnovenie nie je funkčné pre túto položku</string>
<string name="no_songs_found_refresh">Žiadne skladby\\n\\nObnovte potiahnutím dolu</string>
<string name="not_implemented">Nie je funkčné</string>
<string name="zeroprogress">0:00</string>
<string name="toggle_expand">Rozbaliť/Zbaliť</string>
<string name="play_locally">Prehať lokálne</string>
<string name="disable_local_playback_support">Zakázať podporu lokálneho prehrávania</string>
<string name="disable_local_playback_support_summary">Zakáže podporu prehrávania multimédií lokálne na zariadení s nainštalovaným diaľkovým ovládačom Kore.</string>
</resources>
Loading…
Cancel
Save